Pozvánka na odložené rybářské závody

Zveme vás na odložené rybářské závody, které se budou konat v novém termínu.

Datum a čas: Sobota, 22. června 2024, od 6:00 do 12:00 hodin

Místo konání: Šárovo kolo, Berounka 1

Důležité upozornění: tento závod je výlučně určen jen pro členy naší  MO. Radotín

 

Program závodů:

06:00 – Registrace účastníků

07:00 – Zahájení závodů

12:00 – Ukončení závodů

13:00 – Vyhodnocení výsledků a předání cen

 

Propozice a závodní řád.

 1. Startovní místa se losují při registraci.
 2. Způsob lovu = feeder, položená, plavaná.
 3. Lov povolen na 2 pruty.
 4. Závod trvá 5 hodiny. Vítěz = nejvyšší součet bodů.
 5. Bodování – do výsledku budou započítány ulovené ryby dle rybářského řádu.
1 gram ulovené ryby = 1 bod. Body zapisují pouze označení rozhodčí. Kolo je zahájeno a ukončeno akustickým signálem.
 6. Vezírek s rybami musí zůstat ve vodě až do příchodu skupiny vážných na závodníkův úsek. Po vyzvání závodníka vážným jsou ryby přineseny k váze jen v samotném vezírku. Ryby se váží, nepočítají se. Výsledek je oficiálně zapsán, úlovek se po zvážení a podepsání závodníkem vrací s maximální šetrností ihned do vody.
 7. Ryba, která byla vylovena až po ukončení závodu nebude počítána.
 8. Při rovnosti bodů rozhoduje los.
 9. Závodit mohou pouze členové MO Radotín.                                                                                   
 10.  Každý závodník má povinnost umožnit rozhodčím závodu okamžité zvážení úlovku a 

            jeho navrácení vodě.

 1. Povinné vybavení: každý závodník musí mít vlastní vezírek a podběrák.
 2. Soutěžící je povinen na místě rybolovu udržovat pořádek. Před odchodem od vody je

            nezbytně nutné provést důkladný úklid!

 1. Organizační výbor si vyhrazuje právo na změnu časového harmonogramu, pokud si to

            vyžádají okolnosti.

 1. Připomínky k průběhu závodu lze předložit organizačnímu výboru nejpozději do 10

            minut po skončení závodu.

 1. Každý závodník závodí na vlastní nebezpečí.
 2. Nedodržení závodního řádu má za následek vyloučení závodníka ze závodu.

 

Těšíme se na vaší účast a na skvělý den strávený u vody!