INFORMAČNÍ OBĚŽNÍK 2022 MO ČRS RADOTÍN

INFORMAČNÍ OBĚŽNÍK 2022 MO ČRS RADOTÍN

www.rybariradotin.cz

Řádně vyplněné přehledy o úlovcích odevzdejte do 15. 1.2022 osobně při výdeji, nebo poštou, korespondenční lístek nepřikládejte, neposílejte doporučeně (adresa viz níže). Dále můžete úlovkové lístky vhodit do poštovní schránky umístěné vně klubovny MO.

Školení nových členů (získání prvního rybářského lístku). Provádíme školení, které je potřebné pro získání Vašeho prvního rybářského lístku. Za celkové školení účtujeme zálohově 300 Kč. Pokud se následně stanete členem naší MO, záloha Vám bude vrácena. Termíny školení jsou shodné s úředními hodinami nebo lze je osobně domluvit na nonstop telefonní lince 737 128 927.

Brigády se konají dne 12. 3., 26. 3., 9. 4. a 23. 4. 2022. Sraz u klubovny MO v 7:00 hodin.

Základní členskou pracovní povinností je odpracování deseti hodin za rok pro členy ve stáří od 18 ti do 65 ti let podle dispozic výboru MO. Od přímé účasti při pracích může být upuštěno s tím, že člen uhradí předpokládanou hodnotu prací, které nemohl vykonat, v penězích následovně: základní minimální pracovní povinnost činí 10 hodin, minimální výše finanční náhrady za neodpracované brigády činí 500 Kč. Schváleno výborem ČRS ÚSMP den 8. 6. 2021 a konferencí ČRS ÚSMP dne 21. 9. 2021.
Starobní důchodci, kteří v roce 2022 dovrší 65 let, invalidní důchodci i s částečným invalidním důchodem (doložit doklad), dárci krve, ženy a mládež do 15let jsou celkově zproštěni brigádní činnosti. Výroční členská schůze se koná dne 19. 3. 2022 v kulturním středisku Koruna v Radotíně od 9:00 hodin. Všichni jste srdečně zváni! Pořádání tradičního rybářského závodu dospělých se koná dne 11. 6. 2022. Prezentace Šárovo kolo 6:00 – 7:00 hodin,
začátek závodu v 7:00 hodin. Propozice závodu budou zveřejněny na naších webových stránkách. Upozorňujeme, že tento závod je výlučně určen jen pro členy naší MO.
Dne 4. 6. 2022 se uskuteční dětské rybářské závody – Memoriál Jana Burgeta. Další informace budou v předstihu na webových stránkách MO a informační tabuli v objektu klubovny MO.

Úřední hodiny pro výdej povolenek:

Leden, Únor: každé úterý a čtvrtek Březen: každá středa
Duben, Květen, Červen: každá středa Červenec a Srpen dovolená

17 – 19 hodin 17 – 19 hodin 17 – 18 hodin

17 – 18 hodin 17 – 19 hodin

Září, Říjen, Listopad: každá třetí středa v měsíci Prosinec: každá středa
Pozor změna – nevyplňuje se sumář úlovků a docházek.

Mimo tyto úřední hodiny je stálá nonstop služba na telefonu 737 128 927 pro výdej povolenek členům, kteří si z časových důvodů nemohou vyzvednout povolenku v úředních hodinách. Dále službu poskytujeme všem novým členům, kteří chtějí vstoupit do naší MO.

Doporučujeme sledovat webové stránky MO Radotín www.rybariradotin.cz, kde se dozvíte bezprostředně všechny aktuální informace o chodu naší MO.

Budete-li mít připomínky nebo náměty k MO, můžete tak učinit prostřednictvím kontaktu na www.rybariradotin.cz

Adresa: MO ČRS Radotín Šárovokolo 1706
Praha 16 – Radotín 153 00
Webové stránky: www.rybariradotin.cz
Info linka 08:00 – 19:00 : 737 128 927
Předseda: Václav Pavlát tel: 723 517 110, e-mail: vaclav.pavlat@seznam.cz
Jednatel: Marcel Krmenčík tel: 731 680 756, e-mail: m.k.rybar@seznam.cz
Rybářský hospodář: Jiří Tolar tel: 776 894 399, e-mail: tolarj@centrum.cz
Těšíme se na Vás a přejeme mnoho rybářských úspěchů!